Hạn chế tem phiếu sẽ làm nửa triệu học sinh Mỹ không còn bữa trưa miễn phí 

ABC News – Dân biểu Dân Chủ Bobby Scott đã gửi một lá thư cho Bộ Trưởng Nông Nghiệp Hoa Kỳ cảnh báo là chương trình hạn chế tem phiếu thực phẩm mới của chính phủ Trump sẽ khiến cho hơn nửa triệu học sinh con em gia đình lợi tức thấp không có bữa trưa miễn phí.

Ông Scott là Chủ tịch Ủy ban Giáo Dục và Lao Động của Hạ Viện, cho hay trong lá thư là ‘kế hoạch mới của chính phủ Trump không tiên liệu con số học sinh sẽ mất phần ăn này’

Ông Scott viết như sau: “Đề nghị mới chẳng những ảnh hưởng đến con số người hưởng trợ cấp SNAP, mà còn ảnh hưởng đến con số trẻ em không còn được bữa trưa miễn phí tại trường nữa”

Ông Scott lưu ý là trước đây, chương trình SNAP có cho phép các trường học cung cấp bữa ăn miễn phí cho tất cả học sinh con em các gia đình sống trong các cộng đồng cư dân có lợi tức quá thấp.

Ông Scott đề nghị Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ xem xét lại quyết định và phải khởi sự 60 ngày lấy ý kiến của công luận về chuyện này. NBC News là cơ quan báo chí đầu tiên loan tin về lá thư và CNN thì điện vào hỏi nhận định của Bộ Nông Nghiệp, nhưng chưa nhận được trả lời

Đề nghị thay đổi mới trong quy định hưởng tem phiếu thực phẩm trong tuần qua có thể khiến cho trên 3 triệu gia đình mất chương trình SNAP mà họ đã thụ hưởng. Có khoảng 38 triệu người Mỹ hưởng trợ cấp tem phiếu thực phẩm.

Mặc khác, kế hoạch mới của chính phủ Trump cũng yêu cầu thêm nhiều người có lợi tức thấp phải đi làm mới nhận được SNAP, nhiều gia đình nghèo nhận trợ cấp liên bang cũng sẽ bị làm khó dễ do các quy định mới.

Đào Nguyên

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here