Tòa Bạch Ốc từ chối giao tài liệu cuộc nói chuyện riêng tư giữa TT Trump và TT Putin

Politico – Hôm thứ năm 21/3 Tòa Bạch Ốc đã bác bỏ yêu cầu của các nhà lập pháp Dân Chủ đòi tài liệu ghi lại các cuộc nói chuyện riêng tư giữa TT Trump và TT Putin.

Trong một lá thư trả lời cho 3 vị Chủ tịch của 3 ủy ban khác nhau của Hạ Viện, cố vấn Pat Cipollone của Tòa Bạch Ốc viết: “Các yêu cầu của quý vị không dựa trên một quyền hợp pháp nào để ép TT Trump phải làm như vậy cả”

Theo cách diễn giải này thì TT Trump ‘không có bổn phận phải trình ra các cuộc nói chuyện ngoại giao với các lãnh tụ thế giới và các cố vấn an ninh quốc gia của TT Trump cũng không phải trình ra tài liệu tương tự’

Ông Cipollone cho là ‘các TT Hoa Kỳ trước TT Trump đâu có bị ép làm như thế, TT Trump có thẩm quyền ngoại giao riêng và Quốc Hội không có quyền biết chuyện gì mà một TT Hoa Kỳ đã nói riêng với một lãnh tụ ngoại quốc’

Ông Cipollone viết như sau: “Theo luật thì Hiến Pháp Hoa Kỳ trao cho quyền hành pháp thẩm quyền trọn vẹn nhằm thực thi mối quan hệ ngoại quốc và trao cho TT của chính phủ liên bang có thẩm quyền tối cao trong lãnh vực ngoại giao”

Quốc Hội đã ấn định ngày thứ sáu tuần trước là thời hạn cuối nhưng sau đó thì Tòa Bạch Ốc vẫn ‘bình chân như vại’

Các quan sát viên cho là từ khi nắm thế đa số ở Hạ Viện, Dân Chủ xem chuyện điều tra mọi liên quan của TT Trump với Nga là ưu tiên số một của họ.


Đào Nguyên

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here