Tuy cứng rắn với Trung Quốc, song tỉ phú Trump sẽ bị ‘bó tay chân’ ở Biển Đông

Photo Courtesy: Dailymail
Photo Courtesy: Dailymail
Photo Courtesy: Dailymail

Dân Việt News – Từ trước đến nay trong cách ăn nói cứng rắn bạo mồm của ông Donald Trump, có cả vấn đề đối phó với Trung Quốc, trong đó ông tố cáo Bắc Kinh ‘phù phép đồng tiền yuan’ để hưởng lợi từ xuất cảng hàng hóa.
Trump cho là việc làm không công bằng này còn có nghĩa là dân Mỹ sẽ bị mất việc làm ở nội địa và ông ta de dọa sẽ ban hành luật sở hữu trí tuệ để chống lại việc Trung Quốc cứ bắt buộc các công ty Hoa Kỳ phải chia sẻ thông tin kỹ thuật.
Về Biển Đông và Biển Hoa Đông, nhà tỉ phú cũng ăn nói rất cứng, ông ta đe dọa sẽ ‘mang quân rầm rộ đến hai vùng biển này, giàn ra một cách thích hợp cho Trung Quốc thấy sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ’.
Trump lý luận là ‘các hành động như thế sẽ làm thoái chí chủ nghĩa phiêu lưu của Bắc Kinh, vốn de dọa trầm trọng quyền lợi của Hoa Kỳ ở Châu Á’. Ông nói: “Thương thảo về buôn bán với Bắc Kinh trong vị thế của một kẻ mạnh bao giờ cũng hơn”.
Ngoài ra ông Trump còn chủ trương là ‘một sự hiện diện quân sự hùng hậu của Hoa Kỳ là một dấu hiệu rõ ràng cho Trung Quốc và các quốc gia khác trong vùng thấy Mỹ đã trở lại vị trí lãnh dạo thế giới về mặt doanh thương’.
Nhưng nếu trở thành Tổng thống, Trump sẽ ít có lựa chọn ở Biển Đông, theo nhận định của các chuyên gia. Trung Quốc không phải là Cuba, nếu Trump định bao vây và phong tỏa Trung Quốc ở Biển Đông với ‘sự hiện diện quân sự hùng hậu’, chắc chắn những người dầu tiên can ông ta sẽ là các cố vấn an ninh của chính ông .
Trần Vũ (Forbes)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here