Vấn đề phòng vệ sinh cho học sinh chuyển giới tại Hoa Kỳ

The Transgender Pride Flag, just below the LGBT Flag waves in front of the County Government Center for the first time in San Jose, Calif., on Tuesday, March 22, 2016. A flag raising ceremony was held to commemorate International Transgender Day of Visibility on April 2, and kick off LGBTQ events through April. (Gary Reyes/Bay Area News Group)
The Transgender Pride Flag, just below the LGBT Flag waves in front of the County Government Center for the first time in San Jose, Calif., on Tuesday, March 22, 2016. A flag raising ceremony was held to commemorate International Transgender Day of Visibility on April 2, and kick off LGBTQ events through April. (Gary Reyes/Bay Area News Group)
The Transgender Pride Flag, just below the LGBT Flag waves in front of the County Government Center for the first time in San Jose, Calif., on Tuesday, March 22, 2016. A flag raising ceremony was held to commemorate International Transgender Day of Visibility on April 2, and kick off LGBTQ events through April. (Gary Reyes/Bay Area News Group)

Dân Việt News – TT Obama mới có sắc lệnh yêu cầu các trường học nên có phòng vệ sinh để cho giới này có quyền tự do chọn lựa giới tính của mình.
Xem chừng sắc lệnh này không mới lạ gì tại California vì vấn đề này đã và đang thực hiện tại tiểu bang California từ lâu. Ví dụ, Terry Koehne, phát ngôn viên của học khu quận Contra Costa cho hay vấn đề này đã ướm thử tại California có thể nói rất lâu và lâu lắm rồi.
Dự luật 1266 được QH California thông qua vào năm 2013 và có hiệu lực vào đầu năm 2014. Nhiều trường học tại Bay Area đã thi hành chính sách để bảo vệ cho học sinh chuyển giới tuy tỷ lệ các em không là bao nhiêu. Nhưng luật của California bảo vệ quyền lợi cho tất cả học sinh trường công kể cả học sinh chuyển giới được quyền tham gia tất cả hoạt đông trong trường không bị kỳ thị.
Những học khu lớn như Los Angeles, San Francisco mới thi hành chính sách này vào năm 2014, nhưng có học khu, ví dụ Oakland thì tự thi hành chính sách phục vụ học sinh chuyển giới, ngăn cấm chuyện kỳ thị giới tính ngay từ năm 2004 cho đến nay.
Con số học sinh chuyển giới tuy ít ỏi khoảng 1% nhưng học khu Oakland hay học khu San Mateo vẫn cho xây các phòng vệ sinh trung tính hay chuyển giới cho họ.
Tuy là vấn đề hay ho, nhưng theo thăm dò, hơn một nửa học sinh của các giới LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) cảm thấy chưa an toàn và yên tâm. Có học sinh có cảm tưởng như đang sống tại vùng Trung Tây (Midwest) một vùng nặng kỳ thị giới tính nhất trong nước Mỹ và hiện họ (LGBT) còn đang tranh đấu tại đó.
Đinh hoa Lư(theo MercuryNews)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here