QUẬN CAM: SÔI NỔI HỌP BÁO BAN ĐẠI DIỆN CĐ VỀ TRÁCH NHIỆM TÀI CHÁNH HỘI TẾT 2016

Ca sĩ Phi Khanh phát biểu
Ca sĩ Phi Khanh phát biểu
Ca sĩ Phi Khanh phát biểu

Dân Việt News – Quận Cam – Tối thứ ba 10 tháng 5 năm 2016, tại nhà hàng Paracel Seafood khoảng 200 đồng hương gồm giới truyền thông và những nhân sĩ cộng đồng đã đến dự buổi họp báo do Ban Đại Diện Cộng Đồng Nam Cali tổ chức để nói về trách nhiệm tài chánh của Hội Tết Bính Thân Mile Square Park.
Ông Trương Ngãi Vinh – Chủ tịch Ban đại diện cộng đồng Nam Cali lên mở đầu với lời xác định rằng hội đoàn của ông không có trách nhiệm tài chánh về Hội Tết Bính Thân Mile Square Park tổ chức trong 3 ngày 12, 13, 14 tháng 2 năm 2016.
Sau đó hai ông Nguyễn Hòa – Trưởng ban giám sát và ông Nguyễn Bình – Phó chủ tịch của Ban đại diện cộng đồng Nam Cali ngồi vào bàn chủ tọa để trình bày một số chi tiết và diễn biến về Hội Tết 2016.
Xin trích nội dung của bản tóm tắt các chi tiết và diễn biến về Hội Tết 2016 do ban tổ chức họp báo đưa cho báo giới và được lập lại bằng lời nói của hai ông Hòa và Bình thì :
1-Ngày 24/10/2015: buổi họp đầu tiên giữa một số thành viên Ban đại diện Cộng đồng Nam Cali (CĐ) và văn phòng Giám sát viên Andrew Đỗ (GSV) về việc tổ chức Hội Tết. Vì đây là công tác chung giữa văn phòng GSV, OC Parks và CĐ cho nên không bên nào thấy có nhu cầu phải có bản hợp đồng chính thức giữa các tổ chức liên hệ.
CĐ giới thiệu ông Nguyễn Đình Tuấn và văn phòng GSV đồng ý chọn ông Tuấn làm trưởng ban tổ chức (BTC), ông Lê Công Tâm là người đại diện GSV để phối hợp. CĐ cử một số thành viên tham gia BTC Hội Tết trong đó có ông Nguyễn Hòa và Nguyễn Bình. Văn phòng GSV trực tiếp mời một số cá nhân và hội đoàn khác tham gia vào BTC như phụ trách nhạc hội, sân khấu. Các nhân sự này làm việc trực tiếp với Trưởng Ban Tổ Chức và ông Lê Công Tâm.
2-Ngày 25/11/2015 : BTC chính thức phổ biến Logo của OC Tet Festival gồm có biểu tượng cho năm Bính Thân, và bên trong là 3 Logo của văn phòng GSV, OC Parks và CĐVN Nam Cali.
3-Ngày 17/12/2015 : Cuộc họp tại văn phòng GSV Andrew Đỗ với ông Lê Công Tâm- phụ tá chánh văn phòng GSV, vài thành viên CĐ, ông Nguyễn Đình Tuấn- Trưởng BTC. Trong buổi họp này, ông Tâm đã thông báo: OC Tet Festival sẽ là County Event. County sẽ chịu trách nhiệm về security, traffic planning, và trách nhiệm về tài chánh. CĐ đã đồng ý sẽ yễm trợ BTC.
(Từ ngữ County là trích trong bản tóm tắt của Ban họp báo đưa cho ký giả; không ai hỏi ý nghĩa của chữ này.)
4-Ngày 22/12/2015: Trong buổi họp của BTC, ông Nguyễn Tuấn phân công rõ trách nhiệm của CĐ gồm có hai việc chính là bán gian hàng và thiết kế khu triển lãm văn hóa trong hội chợ.
5- Giám sát tài chánh: Theo thông báo của ông Lê Công Tâm và trưởng BTC thì County sẽ chịu trách nhiệm về tài chánh của Hội Tết. Trưởng BTC là người quyết định các khoản chi phí cho Hội Tết, với sự giám sát của văn phòng GSV. CĐ chỉ có trách nhiệm thu tiền bán gian hàng, và sau đó giao lại cho trưởng BTC để deposit vào account của OC Tet Festival.
Đó là nội dung chính của bản tóm tắt mà ban họp báo đưa cho các ký giả. Nhưng trong buổi này không ai có thì giờ để đọc kỹ, cho nên đã không có ký giả nào đưa ra câu hỏi xoáy vào trọng tâm: Ai thực sự là người chịu trách nhiệm tài chánh, trả số tiền còn thiếu cho những người đã phục vụ cho Hội Tết, con số lên tới mấy chục ngàn mỹ kim?
Ông Nguyễn Đình Tuấn được mời lên ngồi vào bàn chủ tọa để trả lời một số câu hỏi liên quan đến tài chánh Hội Tết. Ông Lê Công Tâm – phụ tá chánh văn phòng Giám sát viên Andrew Đỗ cũng có mặt và trả lời câu hỏi một ký giả rằng ông đã xuất tiền mặt 30 ngàn đô la cho BTC mượn và sau đó được trả lại bằng chi phiếu. Ông Lê Công Tâm phát biểu thêm rằng Ban đại diện Cộng đồng Nam Cali không chịu trách nhiệm về tài chánh.
Cũng nên biết thêm rằng chính ông Lê Công Tâm trước đó đã nói trên chương trình phát thanh của ông rằng: Văn phòng Giám Sát Viên Andrew Đỗ không chịu trách nhiệm tài chánh Hội Tết; mà chính Ban đại diện Cộng đồng Nam Cali mới là đơn vị chịu trách nhiệm tài chánh.
Buổi họp báo tiếp tục sôi nổi vì sau lời phát biểu của ông Lê Công Tâm thì coi như trách nhiệm tài chánh thuộc về Trưởng ban tổ chức OC Tet Festival 2016 là ông Nguyễn Đình Tuấn, vì Ban đại diện Cộng đồng Nam Cali thì vừa tuyên bố họ không chịu trách nhiệm tài chánh.
Một số ký giả thuộc các đài phát thanh và truyền hình Quận Cam đã bày tỏ rằng chính văn phòng Giám sát viên Andrew Đỗ và Ban đại diện Cộng đồng Nam Cali trước Hội Tết đã lên đài quảng cáo rằng họ là những người trong ban tổ chức Hội Tết Bính Thân Mile Square Park.
Các ký giả nói thêm rằng cá nhân ông Nguyễn Đình Tuấn, chủ tịch OC Tet Festival 2016 là người do Ban đại diện Cộng đồng Nam Cali và văn phòng Giám sát viên Andrew Đỗ chọn. Đồng hương Nam Cali tin tưởng vào Ban đại diện Cộng đồng Nam Cali và vị dân cử là Giám sát viên Andrew Đỗ thực sự là người tổ chức Hội Tết này.
Ông Nguyễn Bình và ông Nguyễn Đình Tuấn trên bàn chủ tọa lúng túng trả lời quanh co các câu hỏi do ký giả và đồng hương đặt ra về vấn đề ai mới thực sự là người chịu trách nhiệm tài chánh Hội Tết. Có đồng hương bực tức hét to rằng ông Tuấn là “Lê Lai Cứu Chúa” hay “Con Dê Tế Thần” của những người đứng ra tổ chức Hội Tết Bính Thân Miles Square Park.
Và cuối cùng điểm nóng của buổi họp báo lên cao khi ca sĩ Phi Khanh lên nói rằng chính Giám sát viên Andrew Đỗ và ông Lê Công Tâm đã mời cô lo chương trình ca nhạc Hội Tết và hứa sẽ lo chuyện tiền bạc đàng hoàng. Trước 2 ngày khai mạc Hội Tết, Phi Khanh lo lắng chuyện trả tiền chi phí ca nhạc thì Giám sát viên Andrew Đỗ nói rằng “Chị cứ tiếp tục đi, I will take of you”; ông Lê Công Tâm xác nhận rằng văn phòng chúng tôi có thể lo được. (Our office can afford it). Phi Khanh còn nói thêm rằng cô tin tưởng Giám Sát Viên Andrew Đỗ cho nên không lấy tiền đặt cọc trước
Ca sĩ Phi Khanh cho biết chính ông Nguyễn Tuấn đã đồng ý vào tháng 11 năm 2015 là tổng số chi phí ca nhạc là 36 ngàn mỹ kim. Sau Hội Tết thì ban tổ chức yêu cầu Phi Khanh phải trình bày chi tiết số tiền đưa cho mỗi ca sĩ. Cô trả lời số tiền trả cho mỗi ca sĩ là việc riêng tư giữa bầu sô và người ca sĩ đó, không thể tiết lộ theo yêu cầu của Ban tổ chức Hội Tết.
Phi Khanh tâm sự rằng cô có trách nhiệm với 60 ca nhạc sĩ, họ đã bỏ công sức để hát cho Hội Tết Bính Thân 2016 với giá cát sê rất rẻ; mà Ban tổ chức Hội Tết đã không trả cho cô để cô trả tiền cho ca nhạc sĩ. Cô cho biết ông Nguyễn Tuấn đã viết cho cô tấm chi phiếu không tiền bảo chứng.
Lời phát biểu của ca sĩ Phi Khanh – phụ trách chương trình ca nhạc Hội Tết Bính Thân 2016 Mile Square Park – đã có thể xác định rằng ai là người chịu trách nhiệm số tiền mà Ban tổ chức Hội Tết còn nợ của cô là 36 ngàn đô la.
Buổi họp báo qui tụ hầu hết đại diện giới truyền thông báo chí Quận Cam gồm phát thanh, truyền hình, báo giấy và trực tiếp truyền hình trên Internet cho mọi người theo dõi.
Trước đó vào ngày 13 tháng 4 năm 2016 cũng tại nhà hàng Seafood Paracel, ông Đỗ Lộc trưởng ban chương trình Hội Tết do Ban đại diện cộng đồng Nam Cali đề cử đã cùng ông Việt Anh – người lo âm thanh sân khấu Hội Tết họp báo để xác định ai là người chịu trách nhiệm tài chánh vì Hội Tết còn nợ ông Việt Anh mười mấy ngàn đô la. Nhưng câu hỏi vẫn không tìm được câu trả lời.
Và buổi họp báo thứ nhì ngày 10 tháng 5 năm 2016 do Ban đại diện Cộng đồng Nam Cali tổ chức với sự tham dự của ông Lê Công Tâm – đại diện Giám sát viên Andrew Đỗ và ông Nguyễn Tuấn – Trưởng ban Tổ chức OC Tet Fefstival 2016 Miles Square Park.
Trong 3 ngày 12, 13, 14 tháng 2 năm 2016 tức mùng 5, mùng 6, mùng 7 Tết Bính Thân có 2 hội Tết diễn ra tại Quận Cam. Một là hội Tết do Tổng hội Sinh viên Nam Cali tổ chức tại Costa Mesa có bán vé vào cửa. Hai là hội Tết tổ chức tại công viên Miles Square Park thuộc thành phố Fountain Valley, vào cửa miễn phí do văn phòng Giám sát viên Andrew Đỗ Quận Cam địa hạt 1, phối hợp cùng Ban Đại diện Cộng đồng Nam Cali tổ chức.
Đã có một số ý kiến tranh cãi về sự cạnh tranh giữa hội Tết miễn phí và hội Tết trả tiền vào cửa. Hội Tết Bính Thân Mile Square Park vào cửa tự do đã thu hút hàng chục ngàn đồng hương tham dự. Thời tiết tốt đẹp, các gian hàng thực phẩm đông đảo người mua, khách du Xuân thưởng thức chương trình ca nhạc với nhiều ca nhạc sĩ Nam Cali trình diễn.
Trên sân khấu lớn trang hoàng đẹp đẽ có 2 biểu ngữ ghi tên Giám Sát Viên Andrew Đỗ, trong khi đó một sân khấu nhỏ gần bờ hồ dành cho những phần trình diễn của các nghệ sĩ cải lương và văn hóa dân tộc do ông Đỗ Lộc phụ trách chương trình.
Hội Tết Bính Thân Mile Square Park tham dự miễn phí được coi là thành công vì phục vụ đồng hương. Ban tổ chức đã không ngờ xuất hiện thêm chi phí không dự đoán trước là số tiền phải đóng cho cảnh sát thành phố Fountain Valley 50 ngàn mỹ kim để họ lo vấn đề an ninh và giao thông và những chi phí linh tinh khác. Và cuối cùng là Ban tổ chức Hội Tết còn nợ số tiền chi phí sân khấu âm thanh, an ninh và ca nhạc lên tới khoảng 70 ngàn mỹ kim.
Và vấn đề nảy sinh ra là cho đến nay vẫn chưa trả hết số nợ này, cho nên đã có hai cuộc họp báo để xác định trách nhiệm tài chánh Hội Tết. Ông Nguyễn Đình Tuấn trưởng ban tổ chức OC Tet Festival đứng ra nhận trách nhiệm tài chánh nhưng ông không có khả năng trả nợ số tiền này, vì ông Tuấn chỉ là người được văn phòng Giám Sát Viên Andrew Đỗ cùng Ban Đại diện Cộng đồng Nam Cali chọn làm trưởng ban tổ chức Hội Tết.
Sắp tới người ta chờ đợi câu trả lời chính thức của Giám Sát Viên Andrew Đỗ về câu hỏi ai thực sự người chịu trách nhiệm tài chánh của Hội Tết và trả số nợ còn lại.
Giữa mùa tranh cử 2016, sôi nổi giữa hai ứng cử viên gốc Việt Nam là Andrew Đỗ và Bùi Phát chức Giám sát viên Quận Cam địa hạt, có những lời chỉ trích nêu khuyết điểm của đối phương làm dậy sóng cộng đồng Nam Cali. Cũng vì không khí gay cấn đó mà có thể tạo thêm sự tham gia bầu phiếu của cử tri gốc Việt Nam trong mùa này.
Hội Tết Bính Thân Mile Square Park 2016 mở đầu tưng bừng quảng cáo nhưng lại có một kết cục không vui. Đồng hương tham dự vui vẻ nhưng những người phục vụ chuyên môn thì buồn vì không được trả tiền chi phí.
Thêm một bài học kinh nghiệm cho các hội đoàn khi cùng nhau tổ chức nên có bản hợp đồng rõ ràng về trách nhiệm tài chánh. Thêm một bài học nữa là nên thành thật, không thể dấu giếm hoặc tìm cách tránh né sự thật với đồng hương.
Lâu lắm mới có một buổi họp báo ở Quận Cam thu hút đông đảo người tham dự và sôi nổi và có những kết cục bất ngờ. Mùa Xuân Bính Thân và Hội Tết đã trôi qua. Chợt nhớ tới câu thơ cũa Nguyễn Hữu Chỉnh vịnh về pháo “Càng nổ to càng tan xác pháo” mà thấm thía.
Trần Củng Sơn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here